IWONA

 

 

Edukacja:

2001 – dyplom Wydział Architektury PWr
2001 – 2005 Równolegle z podjęciem pracy zawodowej – rozpoczęcie Studiów  Doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej Instytucie Architektury i Urbanistyki, na Wydziale Architektury.   Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Zakładzie Projektowania Użyteczności Publicznej  oraz w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.
2005 – wszczęcie przewodu doktorskiego

Doświadczenie zawodowe:

1999 – 2001  Politechnika Wrocławska  Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby – prowadzenie zajęć dydaktycznych
2001 – 2011  APA HUBKA  – AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY HUBKA – Wrocław
od 2011 WSPOŁPRACA Z PRACOWNIĄ WBDS – Wrocław
stała współpraca w charakterze projektanta sprawdzającego oraz konsultanta
2010  uprawnienia nr  44/2010/DS OIA
od 2011  Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
od 2014  Delegat na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
od 2018  Członek Dolnośląskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów RP

Inne:
2000   Laureatka konkursu na Najlepszego Studenta ostatniego roku WA PWr – uzyskanie stypendium naukowego ufundowanego w roku akademickim 1999/2000 przez firmę „ Atlas” przyznawanego najlepszym studentom ostatnich roczników Wydziałów Architektury oraz Budownictwa Politechnik .
2002   nominacja przez Stowarzyszenie Architektów Polskich do konkursu o Doroczną Nagrodę SARP DYPLOM  ROKU im. Zbyszka Zawistowskiego

 

KOTAKT:
603 226 447    id@2dpa.pl