WŁAŚCICIEL I GŁÓWNY PROJEKTANT

Iwona Dorożyńska


Edukacja:
2000 Laureatka konkursu na Najlepszego Studenta ostatniego roku WA PWr - uzyskanie stypendium naukowego
ufundowanego w roku akademickim 1999/2000 przez firmę Atlas, przyznawanego najlepszym studentom ostatnich
roczników Wydziałów Architektury oraz Budownictwa Politechnik .
2001 dyplom Wydział Architektury PWr
2002 nominacja przez Stowarzyszenie Architektów Polskich do konkursu o Doroczną Nagrodę SARP DYPLOM ROKU im. Zbyszka Zawistowskiego
2001 - 2005 Równolegle z podjęciem pracy zawodowej - rozpoczęcie Studiów Doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej Instytucie Architektury i  Urbanistyki, na Wydziale Architektury. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Zakładzie Projektowania Użyteczności Publicznej oraz w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.
2005 wszczęcie przewodu doktorskiego


Doświadczenie zawodowe:
1999 - 2001 Politechnika Wrocławska Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby - prowadzenie zajęć dydaktycznych
2001 - 2011 APA HUBKA - AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY HUBKA - Wrocław
od 2011 WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIĄ WBDS - Wrocław
stała współpraca w charakterze projektanta sprawdzającego oraz konsultanta
2010 uprawnienia nr 44/2010/DS OIA
od 2011 Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
od 2014 Delegat na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
2018-2022 Sekretarz Dolnośląskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów RP
od 2022 Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów RP