BUDYNKI WIELORODZINNE

Aleja Pistów

Zespół Budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i z garażami podziemnymi.

Projekt koncepcyjny zespołu budynków mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i z garażami podziemnymi zlokalizowanymi  we Wrocławiu przy  Alei Piastów. 

Ilość mieszkań: 176
Powierzchnia PUM- 9271m2
Powierzchnia PUU - 112m2
Ilość miejsc postojowych - 221 

Pozostałe projekty wielorodzinne