BUDYNEK WIELORODZINNY

GIM - WROCŁAW

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym.

Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym we Wrocławiu

Pozostałe projekty wielorodzinne