BUDYNEK WIELORODZINNY

SMB GERSONA 2.0

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym.

Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym we Wrocławiu przy ul Gersona 5 - osiedle biskupin.

Projekt konkursowy -wariant 2 

Pozostałe projekty wielorodzinne