BUDYNEK WIELORODZINNY WE WROCŁAWIU

WOJNÓW

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny wraz z usługami w parterze o garażami  znajdującym się w obrębie budynku.
Powierzchnia użytkowa mieszkań - 990m2
Powierzchnia  użytkowa usług - 120m2
Ilość mieszkań -  22

Pozostałe projekty jednorodzinne