BUDYNKI WIELORODZINNE

WROCŁAW - OLSZTYŃSKA

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym.

Opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym.

Pozostałe projekty wielorodzinne